“Izglītojamo individuālās vajadzības un spējas”

07.01.2019.

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja  Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināru “Izglītojamo individuālās vajadzības un spējas”

Es neeksistēju, lai pārveidotu pasauli.

Es esmu tāpēc, lai dzīvotu savu dzīvi tā, kā justos laimīgs...

Ričards Bahs

2018.gada 12.decembrī Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Izglītojamo individuālās vajadzības un spējas”. Semināru apmeklēja pedagogi speciālisti no Daugavpils pilsētas pirmsskolu un skolu izglītības iestādēm, kā arī no Daugavpils novada izglītības iestādēm.

Pieredzes apmaiņas semināru atklāja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra metodiķe, logopēde, pilsētas speciālistu metodiskās apvienības vadītāja Ilona Valentanaviča ar pasākuma galvenā mērķa aktualizēšanas. Runājot par tēmu “Autiskā spektra traucējums” metodiķe atzīmēja tēmas nozīmīgumu speciālistu, pedagogu izpratnes  mācību procesa organizēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām.

Seminārā uzstājās Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra logopēde, speciālā pedagoģe Nataļja Golubeva par tēmu “Saskarsmes iemaņu attīstība sākumskolas skolēniem ar AST – autiskā spektra traucējumiem”. Speciāliste deva priekšstatu par traucējuma pazīmēm un izpausmēm. N.Golubeva stāstīja par emоciоnālās kultūras veidоšanas nozīmīgumu. Atzīmēja to, ka strādājоt ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi (AST), svarīgi ievērot darba metоdes, paredzētas darbam ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi. Saskarsmes iemaņu attīstībai ir jānоrit bērnam saudzējоšā režīmā, lai nepastiprinātu iekšējо stresu. Skolas speciāliste stāstīja par to, ka ir jāizvērtē izglītojamā gatavību darbam grupā, klases kolektīvā. Tika dots priekšstats par mācību fоrmām, kuras ir jāievēro, strādājot ar bērniem, kuriem ir AST.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra logopēde, speciālā pedagoģe Irina Juksh uzstājās ar tēmu “Autisms. Kā to atpazīt?”. Pedagoģe deva priekšstatu par traucējumu. Speciāliste sniedza zināšanas par agrīnās diagnostikas un skrīninga metodēm, kā arī par pirmajām pazīmēm, kas varētu liecināt par autiskā spektra traucējumu bernam no 0 līdz 3 gadu vecumam.

Jau vairākus gadus Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizē pieredzes apmaiņas seminārus par tēmu “Autisms” Ziemassvētkus gaidīšanas laikā. Tradicionāli, pasākuma turpinājumā skolas psiholoģe O.Karkina piedāvāja pilsētas speciālistiem praktisku nodarbību “Manas dvēseles trauks”. Sava “Es” pētīšana”. Katram semināra dalībniekam tika doti dažāda veida trauku attēli. No tiem vajadzēja izvēlēties sev piemērotāko un vispatīkamāko. O.Karkina deva psiholoģisku aprakstu katram trauka īpašniekam, raksturojumu, saistībā ar izvēlēto trauku, priekšstatu par cilvēka skatu uz dzīvi, uz apkārtējiem cilvēkiem, uz savu ģimeni, dzīves problēmām un to risinājumiem.

Semināra dalībnieki pateicās par labu pasākuma organizāciju, par to, ka Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra speciālisti vienmēr ir gatavi dalīties par savām zināšanām un darba pieredzi. Atsauksmēs tika rakstītas pateicības un uzslavas vārdi.

                   Rakstu sastādīja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra

 izglītības metodiķe, logopēde Ilona Valentanaviča