“Padarīt garlaicīgo par interesanto!”

01.04.2019.


2019.gada 29.martā Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra skolotāja D.Lahtionova, apmeklēja praktisko semināru izglītības un jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem, kuru organizēja dažādu neformālo metožu izstrādātāji. Seminārs notika Daugavpils Universitātē. Praktiskā semināra mērķis bija iepazīstīnāt ar neformālās izglītības metodēm, to sniegtajām iespējām, kā arī dažādām Latvijā izveidotām spēlēm, to izmantošanu mācību un darba procesā.

Vienas no organizācijās, kas piedalījās semināra organizēšanā, moto ir “Padarīt garlaicīgo par interesanto!”. Tas ļoti labi raksturo neformālās izglītības būtību.

Neformālās izglītības metodes ir iespējams izmantot arī formālajā izglītībā, tādejādi rosinot skolēnos interesi par apgūstamo mācību vielu, atbalstot viņa personīgo izaugsmi un savstarpējo sadarbību kolektīvā, gan starp skolēniem, gan starp skolēnu un skolotāju.

Neformālā izglītība ir organizēts process ar noteiktiem mērķiem. Katrai metodei un spēlei neformālajā izglītībā ir noteikts mērķis. Mums ir jāzin kādas prasmes, zināšanas un attieksmes var apgūt izmantojot neformālās izglītības metodes un spēles.

Semināra laikā, vairāk nekā 70 dalībnieki, noklausījās iedvesmojošās lekcijas, apmeklējā metožu gadatirgu, kā arī padziļināti varēja darboties trijās darbnīcās, apgūstot trīs dažādas metodes, kas būtu noderīgas skolotāju ikdienas darbā.

Vēlos novēlēt, lai katram no mums atrodas laiks pilnveidot sevi un apgūt jaunas, interesantas un efektīvas metodes darbam ar skolēniem. Praktiskie semināri sniedz brīnišķīgu iespēju iepazīt tuvāk kolēģus no citām izglītības iestādēm, rosina uz iedvesmojošām sarunām, dod pozitīvās enerģijas lādiņu darbam.

Rakstu sagatavoja DSPAC logopēde D.Lahtionova