„Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra – pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbība. Mācību pēctecība”

29.10.2018.

Māci, māmiņ, savam bērnam

laimes atslēdziņu gūt.

Gan caur darbu, gan caur dziesmu,

gan ar prātu gudram būt.

/V.Kokle-Līviņa/

12.10.2018. Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā ciemojās pilsētas pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņi. Uz savām pirmajām skolas stundām atnāca bērni no Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm – 4.PII, 9.PII, 15.PII un 23.PII. Topošus pirmklasniekus atveda uz skolu viņu vecāki un pedagogi.

Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja interesantu pasākumu. Bija redzams, ka mazuļiem skolā ir interesanti. Bērni bija pārsteigti, kad skanēja skolas zvani. Viņi uzmanīgi novēroja, kā skolēni steidzās uz stundām pēc starpbrīžiem.

Skolas viesi apmeklēja klases un bibliotēku, kā arī visi bija aicināti piedalīties mācību stundās – rokdarbu, sporta stundā un nodarbībā ar psihologu. Vecāki ar bērniem saņēma skolas speciālistu – logopēdu I.Valentanavičas, L.Li, V.Martinovas, A.Skladovas, surdopedagoga L.Siņakovas un speciālā pedagoga N.Golubevas konsultācijas.

1.nodarbība – “Mani mazie pirkstiņi” – daba mūsu rokās. Mūsu mazuļi iepazinās ar to, kā skolā tika organizētas rokdarbu nodarbības. Bērni strādāja ar dabas materiālu, veidoja rotaļlietu – pelīti. Bija redzams, cik aizraujoši noris mācību process, cik skaisti ir bērnu rokdarbi no dabas materiāla – kastaņiem.

2.nodarbība – “Viens, divi, trīs!”. Šajā nodarbībā mūsu ciemiņiem bija piedāvātas skolas sporta pedagogu Dainas Amosovas un Jura Deņisova sporta aktivitātes:

·         “Viens, divi trīs!”;      

·         “Kaķis nāk!”;        

·         Spēle “Jautrais skaitītājs”;

·         “Jautrā stafete”;

·           Spēle “Pie lāča biezoknī”.

 Pirmsskolu audzēkņiem un viņu vecākiem skolas psiholoģe O.Karkina piedāvāja smilšu spēli “Ciemos pie smilšu eņģeļa”. Katrs bērns izvēlējās sev rotaļlietu un spēlējoties kopā, sacerēja pasaku. Viesiem ļoti iepatikās šāda veida bērnu nodarbināšana, kas apvieno visus kopā, attīsta bērna runas, domāšanas un fantāzijas iemaņas. Pēc nodarbības ar psiholoģi vecāki interesējās, kā un kur var iegādāties šādu materiālu, lai bērni spēlētos arī mājās. Daži vecāki pierakstījās pie O.Karkinas uz konsultācijām.

Audzēkņu vecāki izrādīja interesi par skolu, iestādes mācību programmām, stundām un pulciņiem. Vecāki pieteica bērnus uz logopēdiskajām nodarbībām.

Mēs kopā ar mūsu ciemiņiem pavadījām interesantu laiku. Mazuļi un viņu vecāki ar pedagoģiem bija aicināti uz pavasara pasākumu “Atvērto durvju diena”.

Rakstu sagatavoja metodiķe, logopēde I.Valentanaviča