„Pedagoģiski – psiholoģiskais atbalsts bērniem ar smagiem valodas un mācīšanās traucējumiem”

23.01.2019.

 

No 2019. gada 2.janvāra līdz 5. janvārim Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra skolotāji R.Reiziņa, L.Siņakova, L.Li, J.Limonova, I. Trokšs – Traško, K.Meļnika, O.Karkina, I.Geriņa piedalījās starptautiskajā seminārā „Pedagoģiski – psiholoģiskais atbalsts  bērniem ar smagiem valodas un mācīšanās traucējumiem”, kas norisinājās Baltkrievijas pilsētā Mogiļevā speciālajā vispārizglītojošajā skolā, kurā mācās bērni ar garīgās attīstības (vai veselības) traucējumiem (grūtības mācībās).

Ar šo skolu saista sena draudzība, jo 2014.gadā Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā notika starptautiskais apaļais galds, kur piedalījās skolotājas no Mogiļevas skolas.

Vizītes laikā pedagogi iepazinās ar skolas darbu, viesojās pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ar valodas traucējumiem, apmeklēja pilsētas un reģionālo izglītojoši attīstošos reabilitācijas centrus. Apsprieda iespējamo līdzdalību kopīgos projektos, runāja par inovatīvām mācību metodēm.

Mogiļevas skolas pedagogi novadīja interesantas meistarklases; „Skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem izglītošana ar tādu palīglīdzekli, kā interaktīvās mācību metodes”, „Metodes un paņēmieni produktīvam korekcijas darbam”, „Veselības saglabāšanas formula”, „Ziemassvētku zvaigznes izgatavošana”.

Skolēni, kuri apmeklē valodas attīstības pulciņu „Teātris” (Театрум), leļļu teātra „Батлейка”pulciņu un pētnieku – gidu pulciņu „Ляльказнаўцы” iepazīstināja ar savu radošo darbību.

Mogiļevas skolas pedagogi iepazīstināja ar savas darbības atskaiti – divu inovatīvu projektu īstenošanā: „Psiholoģiskā un pedagoģiskā atbalsta modeļa ieviešana skolēniem ar īpašām vajadzībām vispārējās vidējās izglītības otrajā posmā ”, „Sistemātiskas, individuāli orientētas korekcijas un pedagoģiskā darba modeļa ieviešana izglītojamiem ar īpašām vajadzībām, kuriem grūtības  sagādā lasītprasmes apguve ”.

Tika organizēta kultūras programma: ekskursija pa pilsētu, muzeja un teātra apmeklējums, kā arī Mogiļevas pilsētas nozīmīgo vietu apskate.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagogi izsaka lielu pateicību skolas direktorei M.Raičonokai par iespēju piedalīties starptautiskajā seminārā, Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātam – par palīdzību vīzu noformēšanā.

Surdopedagoģe Ludmila Siņakova

Sākumskolas skolotāju MK vadītāja Ilona Geriņa