Administrācija

         

    Skolas direktore: Marika Raičonoka

    Direktores vietnieki izglītības jomā:

    Ļubova Urbanoviča (mācību darbā),

    Ramona Reiziņa (mācību darbā),

    Tamara Fadejeva (informātikas jautājumos),

    Oļegs Borisovs (audzināšanas darbā)