Darba grafiks


2018./2019.m.g.  Dienas darba režīms


1.-4. KLAŠU SKOLĒNU
DIENAS DARBA PLĀNS

8.00

Celšanas, gultu  klāšana

8.10-8.30

Mazgāšanās, saģērbšanās

8.30-9.00

Brokastis, pastaiga

9.10-13.10

Mācības  skolā

13.10-13.40

Pusdienas

13.40-15.00

Dienas  miegs  1.sagatavošanas  klasei

13.40-16.00

Audzināšanas  darbs, fakultatīvu  un  pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais  darbs

16.00-17.00

Mājas  uzdevumu  sagatavošana, fakultatīvu  un  pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais  darbs

17.00-17.20

Launags

17.20-18.00

Pastaiga, ārpusstundu  darbs, fakultatīvu  un  pulciņu nodarbības,sabiedriskais  darbs, individuālais  darbs

18.00-18.50

Mājas  uzdevumu  sagatavošana, audzināšanas  darbs

18.50-19.20

Vakariņas

19.20-20.20

Audzināšanas  darbs

20.20-21.00

Sanitārā  stunda, gatavošanās  miegam

21.00 -8.00

Miegs

5.-9. KLAŠU SKOLĒNU
DIENAS DARBA PLĀNS

7.20

Celšanas

7.20-7.40

Mazgāšanās, telpu  uzkopšan

7.40-8.10

Brokastis, pastaiga

8.20-14.00

Mācības  skolā

14.00-14.30

Pusdienas

14.30-16.00

Audzināšanas darbs, fakultatīvu un pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais darbs

16.00-17.30

Mājas  uzdevumu  sagatavošana, fakultatīvu  un  pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais  darbs

17.30-18.00

Launags, pastaiga

18.00-19.20

Mājas  uzdevumu  sagatavošana, fakultatīvu  un  pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais  darbs

19.30-19.50

Vakariņas

19.50-20.30

Audzināšanas  darbs, ārpusstundu  nodarbību  organizēšana

20.30-22.00

Mazgāšanās, telpu  uzkopšana, TV  skatīšanās, galda  spēles, grāmatu lasīšana , gatavošanās  miegam

22.00-7.20

Miegs