Darba plāns

2018./2019.m.g.

DAUGAVPILS  STROPU PAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS  CENTRA  DARBA  PLĀNS  AR  VECĀKIEM

Daugavpils Stropu pamatskolas attīstības centra vecāku aktīvs

2017./2018.m.g.

Daugavpils  logopēdiskās  internātpamatskolas  attīstības centra skolas  vecāku  aktīvs 2017./2018.m.g.

DAUGAVPILS LOGOPĒDISKĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA DARBA PLĀNS AR VECĀKIEM 2017./2018.m.g.

Atskaite par 2016./2017.m.g.

2016./2017.m.g. 

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra audzināšanas darba prioritātes 2016./2017.māc.g.

DAUGAVPILS LOGOPĒDISKĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA DARBA PLĀNS AR VECĀKIEM 2016./2017.m.g.

MK darba plāns 2016./2017.m.g.

Plānotie skolas pasākumi 2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

DAUGAVPILS LOGOPĒDISKĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA DARBA PLĀNS AR VECĀKIEM 2015./2016.m.g. 

MĒRĶI UN UZDEVUMI:

 • Akcentēt katra bērna personiskās īpašības, attieksmi pret darbu, mācībām, ģimeni, sabiedrību, skolu.
 • Radīt motivāciju skolēnu apzinātai mācību darbībai.
 • Pēc iespējas vispusīgi informēt vecākus par mācību un audzināšanas saturu skolā:
  • par skolēna attieksmi pret macībām, darbu;
  • par viņa personīgajām īpašībām;
  • par skolēna apgūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām, to līmeni un dinamiku.
 • Sniegt pilnīgu katra bērna darbības izvērtējumu un aktivizēt vecākus un līdzdarbošanos bērna audzināšanā un izglītošanā.
 • Realizēt individuālo un difirencēto pieeju katram bērnam mācību un audzināšanas procesā

DARBA FORMAS:

 • Individuālās sarunas jautājumiem
 • Konsultācijas par dažādiem vecāku interesējošiem jautājumiem
 • Sarakste (skolēnu dienasgrāmatas, vēstules)
 • Aptaujas, anketas
 • Skolēnu apmeklēšana
 • Skolas, klases vecāku sapulces

(Darba plāna analīze 2015./2016.m.g)

(Aidzināšanas darba analīze 2015./2016.m.g)

(MK darba pārskats 2015./2016.m.g )

(Karjeras atskaite 2015./2016.m.g)