Darbnīca “Mana nākotnes profesija”

26.02.2019.

6.februārī mūsu skolā notika interesants pasākums 7.klašu skolēniem “Mana nākotnes profesija”.

Lai turpmākajā dzīvē cilvēks varētu sevi veiksmīgi realizēt, atrast pareizo ceļu un kļūt laimīgam, ļoti svarīgi jau pusaudžu vecumā runāt ar viņu par karjeras nozīmi, par profesijas daudzveidību.

Darbnīcas  “Mana nākotnes profesija” laikā skolēni caur spēlēm un atraktīviem uzdevumiem mēģināja apkopot savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes izglītības ceļa un profesijas izvēlē. Viens no darbnīcas uzdevumiem bija arī sniegt priekšstatu par profesiju daudzveidību, mainīgo darba tirgu un karjeras lēmumu pieņemšanu.

Skolēni aktīvi diskutēja par  profesijas, karjeras un darba nozīmi cilvēka dzīvē, runāja par prasmēm, iemaņām un pieredzi plānojot un veidojot savu karjeras ceļu. Tika veikts arī praktisks uzdevums grupās “Tava profesija” – skolēniem bija jāizveido izpratni par profesiju daudzveidību un individuālajām interesēm. Ļoti aktuālā mūsu bērniem bija prezentācija “Profesiju piemērotība”. No tas skolēni uzzināja interesantu informāciju par personības tipiem un profesionālo piemērotību. Darbnīcas beigās katrs varēja piedalīties diskusija “Profesiju mainība” un izteikt savu viedokli.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

A.Koroļkova, pedagogs karjeras konsultants.