Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra pedagogi piedalījās Starptautiskajā metodiskajā konferencē

25.03.2019.

 


2019.gada 14.martā Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra skolotājas Ļ.Siņakova un D.Lahtionova piedalījās Starptautiskajā metodiskajā konferencē “Pieeju dažādība bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā”, kuru organizēja Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Konferencē, mūsu skolotāji, ne tikai piedalījās kā klausītāji, bet arī uzstājās konferences darbnīcā, un stāstīja par mūsu skolas pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi.

Konferencē kopumā piedalījās 88 dalībnieki no 17 dažādām izglītības institūcijām, no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Tika prezentēti gan mācību līdzekļi, gan efektīvas darba pieejas un metodes ikdienas darbam ar bērniem kuriem ir dzirdes traucējumi.

Realizējot kompetenču izglītību, ir svarīgi pievērst uzmanību bērnu emocionālās un sociālās inteliģences attīstīšanai, izmantot tādas metodes un pieejas, kas rosina bērna vēlēšanos darboties un izzināt šo pasauli, mācīties.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolotājas Ļ.Siņakova un D.Lahtionova izsaka pateicību skolas direktorei M.Raičonokai, kā arī kolēģiem, par iespēju un atbalstu piedalīties konferencē.

Izsakām lielu pateicību Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem kolektīvam par jauku pieņemšanu un rūpēm, par interesantu un vērtīgu konferences saturu, gardo maltīti un spēcinošām kafijas pauzēm.

Rakstu sagatavoja DSPAC logopēde D.Lahtionova