Informācija pedagogiem

2018./2019.m.g.


Daugavpils Stropu  pamatskolas – attīstības centra IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība (22.11.2018.)

Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra Atbalsts pozitīvai uzvedībai skolas komandas prioritātes un darba plāns

Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA  darba plāns 2018./2019. m.g.

Mācību stundu saraksts 2018./2019.m.g.

Izmaiņas stundu sarakstā


Projektu nedēla

23.04.2019. - 26.04.2019.

1.kl. brīvlaiks

04.02.2019. - 08.02.2019.

  • Rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem - no 2019. gada 11. marta līdz 15. martam;


Matemātikas un fizikas nedēļas nolikums

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība novērtēšanas kārtība

Novērtēšanas kārtība   

Pielikums Nr.1            Pielikums Nr.2                    Pielikums Nr.3

Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA  darba plāns 2017./2018. m.g.

Logopēdu un surdopedagogu MK prioritātes un darba plāns 2017./2018.m.g.

Mācību stundu saraksts 2017./2018. m.g.

Plānotie  skolas  pasākumi  2017./2018. m.g.

Mācību stundu saraksts 2016.2017.m.g.

Fakultatīvu nodarbību saraksts 2016./2017.m.g.

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra internāta  skolotāju  MK prioritātes  un  darba  plāns 2016./2017.m.g.

Semināri pedagogiem              Programma pedagogiem.pdf

Plānotie skolas pasākumi 2016./2017.m.g.

Stundu saraksts 2015./2016.m.g.

Darba koplīgums

Darba kārtības noteikumi