Interešu izglītība

2018./2019.m.g.

DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA INTEREŠU  IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Pārskats par 2016./2017.m.g.

 Pārskats par 2015./2016. māc.g.

Fakultatīvu, pulciņu nosaukums

Vadītāja vārds, uzvārds

Fakultatīvi

 

Latviešu valoda

Svetlana Siliņeviča

Latviešu valoda

Natālija Ponomarjova

Angļu valoda

Tatjana Skripko

Informātika

Maksims Fadejevs

Matemātika

Tatjana Tulovska

Ticības mācība

Olga Karkina

Dārznieki

Gaļina Upenika

„Tekstīlijas”

Tatjana Tulovska

Keramika

Jurijs Deņisovs

Vokālais ansamblis

Tatjana Mihejeva

Mīmika un žesti

Daina Fedosejeva

Mīmika un žesti

Jeļena Limonova

Sporta dejas

Jevgenijs Butorins

VFS

Kristina Kozlovska

VFS

Nadežda Sokolova

Dambrete

Josifs Ročko

Tehniskā modelēšana

Olga Lasmane

Pulciņi

 

Sporta dejas

Jevgenijs Butorins

Modernās dejas

Jevgenijs Butorins

Latviešu tautas dejas

Jevgenijs Butorins

Keramika

Jurijs Deņisovs

Suvenīru izgatavošana

Jurijs Deņisovs