Interešu izglītība

 Pārskats par 2015./2016. māc.g.

Fakultatīvu, pulciņu nosaukums

Vadītāja vārds, uzvārds

Dārznieki

Gaļina Upenika

Vokālais ansamblis

Tatjana Mihejeva

Futbols

Grigory Rybik

Vieglatlētika

Grigory Rybik

VFS

Grigory Rybik

Matemātika

Maksims Fadejevs

Tehniskā modelēšana

Jurijs Deņisovs

Keramika

Jurijs Deņisovs

Sporta dejas

Jevgenijs Butorins

Ticības mācība

Olga Karkina

Angļu valoda

Tatjana Skripko

Mīmika un žesti

Jeļena Limonova

Dambrete

Josifs Ročko

Angļu valoda

Larisa Ivanova

Latviešu valoda

Natālija Ponomarjova

Suvenīru izgatavošana

Jurijs Deņisovs

Informātika

Maksims Fadejevs

Tekstīlijas

Tatjana Tulovska

Mīmika un žesti

Daina Fedosejeva

Latviešu tautas dejas

Jevgenijs Butorins

Modernās dejas

Jevgenijs Butorins