Latvijai 100

26.11.2018.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pilsonības nedēļa, kas veltīta ”Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadienai”, ir noslēgusies.

Nedēļas garumā skolēni un skolotāji piedalījās dažādās aktivitātēs. Katrs skolas skolēns zib akcijā atstāja savu rokas nospiedumu plakātā “ Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības skolēni – daļa no Latvijas”. Plakāta lielums astoņi metri.  Klases stundās skolotāji veltīja uzmanību tēmām, kas saistītas ar Latvijas valsts vēstures nozīmīgākajiem datumiem - 11. novembrī Lāčplēša dienai un 18. novembrī Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadienai. Skolā notika dažādi konkursi, kas veltīti šiem nozīmīgajiem vēstures datumiem. 5.-11.s klases veidoja plakātus un kolāžas par tēmu “Manai Dzimtenei - 100 ”. 5.-11.s klases skolēni rakstīja esejas par tēmu ”ES esmu patriots”. Skolotāji apkopoja rezultātus un atzīmēja labākos darbus. Nedēļas garumā skolā notika ārpusstundu pasākumi. Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā 5.-11.s skolēni sacentās sporta un atjautības stafetēs. Stafetēs tika noskaidrota ātrākā un sportiskākā klase.  Par godu Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadienai 1.- 4. klašu skolēni skolā spēlēja erudīcijas spēli “Ko es zinu par Latviju?”. 5.-11.s klašu skolēni spēlēja erudīcijas spēli “Kas notiek Latvijā?”. Pilsonības nedēļa noslēdzās ar pasākumu-koncertu “Latvijai - 100”. Skolēni deklamēja dzejoļus, dziedāja dziesmas par godu Latvijai. Koncertā uzstājās Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolas ansamblis. Pasākuma noslēgumā skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki devās sveču gājienā. Pie skolas ar svecēm tika izgaismota Latvijas valsts kontūra.  Skolā valdīja pacilāta svētku gaisotne.

Rakstu satādīja Latvijas vēstures skolotājs Ritvars Januzis