Mūsu kabineti

Informātikas kabinets            Bioloģijas un ķīmijas kabinets

                         

Metodiskais kabinets                Logopēdijas kabinets

                         

Vizuālās mākslas kabinets           Skolotāju istaba

                        

Latviešu valodas kabinets            Bibliotēka