Mūsu pedagogu metodiskās izstrādnes

2018./2019.m.g.

Logopēdija

Skolas logopēde Jolanta Markušonoka, 01.03.2019., Runas, valodas un dzirdes attīstīšanas nedēļa "Mēs esam Latvijas tauta", prezentācija

Skolas logopēde Valija Martinova, 07.02.2019., Runas, valodas un dzirdes attīstīšanas nedēļas materiāli par tēmu "Mēs esam Latvijas tauta", I.daļa, II.daļa

Psiholoģija

Skolas psiholoģe Olga Karkina, 16.01.2019., Atbalsta sniegšana bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības

2017./2018.m.g.

Mūzika

Mūzikas skolotāja   Tatjana Mihejeva, 07.06.2018., Anotācija,  

Skolas vokālais ansamblis ar dziesmu "Putekļu sūcējs"

Surdopedagoģija

Skolas surdopedagoge, izgl. metodiķe Ludmila Siņakova, 17.04.2018., "Pieaugušo saskaņotās darbības labvēlīgu apstākļu radīšanai bērna attīstībā", pielikums.

Logopēdija

Mag. paed. skolas metodiķe, logopēde Ilona Valentanaviča, 05.04.2018., Anotācija, "Frazeoloģismi", "Praktiskie piemēri".

Sākumskola

Sākumskolas skolotāja Biruta Mukāne, 21.03.2018., Darba lapas latviešu valodā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiemparedzētas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Tas ir gan daudzveidīgs mācību materiāls skolēniem, gan palīgs skolotājiem un skolotāju palīgiem.

2016./2017.m.g.

Logopēdija

  Skolas logopēde Mayya Gamarnik, 20.09.2016.,  "Mīmiskās muskulatūras runas un emocionālās sfēras attīstības mijiedarbība sākumskolas vecuma skolēniem", vecākiem un pedagogiem.

  Skolas logopēde Olga Bojarova, 20.09.2016., „Jaunāko klašu skolēnu lasīšanas prasmju un iemaņu pētīšanas neiropsiholoģiskā pieeja”, Lasīšanas diagnostikavecākiem un pedagogiem.

  Direktores vietniece izglītības jomā, logopēde Ļubova Urbanoviča, 17.01.2017., "Skaņu  diferencēšana", "Mana Latvija", pirmsskolas un 1.kl.skolotājiem.

  Skolas logopēde Dana Lahtionova, 17.01.2017., "Darba lapas logopēdijā"

   Mag. paed. skolas metodiķe, logopēde Ilona Valentanaviča, matemātikas skolotājs Juris Bleidelis, 20.09.2017., "No sendienām līdz šodienai" , 5. - 9. kl. skolotājiem.

Surdopedagoģija

      Metodiķe, surdopedagoģe Ludmila Siņakova, 19.10.2016., Stundas konspekts, pedagogiem.

Metodiķe, surdopedagoģe Ludmila Siņakova, krievu valodas un literatūras skolotāja Jeļena Limonova "Bērnu, ar dzirdes traucējumiem, valodas apmācība caur priekšmet - praktisko darbību", 19.10.2016.

Krievu valodas un literatūras skolotāja Jeļena Limonova, 03.11.2016.,  Stundas konspekts, pedagogiem.

Sākumskola

15.11.2016. Metodiskajā materiālā „Atgādnes sākumskolai” apkopotas Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra sākumskolas skolotājas Ilonas Geriņas atgādņu paraugi skolēniem. Atgādnes, sākumskolas skolotājiem. 

Latviešu valoda  
Matemātika

Audzināšana

Maģistra grāds izglītībā, internāta skolotāja Olga Lasmane, 07.12.2016.,Pamatskolas skolēnu māksliniecisko spēju pilnveides nozīme mācību procesā, 5. - 9. kl. vizuālās mākslas skolotājiem.


2015./2016.m.g.


Skolas logopēde, izgl. metodiķe Ilona Valentanaviča,  "Logopēda ieteikumi vecākiem un pedagogiem",  DLIAC seminārs “Cieņa kā skolas pamatvērtība”

Sākumskolas skolotāja Svetlana Latiškeviča, "Mana mīļa pasaciņa”

Skolas logopēde Anfisa Skladova, "Ieskats logopēda ikdienas darbā"
Skolas logopēde Valija Martinova, "Skolnieki ar kohleāro implantu logopēdiskajā klasē"

Skolas logopēde  Ludmila Li"Elpošanas nozīme pareizas runas veidošanā"
Skolas logopēde – metodiķe Jolanta Lukovska Kā bagātināt bērna valodu un attīstīt lasīšanas prasmes?


Skolas surdopedagoge, izgl. metodiķe Ludmila Siņakova, Ieskats skolas surdopedagoga darbā 
Skolas logopēde Olga Bojarova  Jaunāko klašu skolēnu ar disleksiju izlasītā teksta uztveršanas īpatnības

Dambretes skolotājs Josifs Ročko,   "Ebreji Daugavpilī un Latgalē"

Humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē skolotājs Ritvars Januzis

"Latvijas valsts svētki un tradīcijas"

"11. novembris"

Vēstures un sociālās zinības skolotājs Jevgenijs Butorins

"Kas ir patērētājs?" 6.kl., sociālās zinības