Panākumi

Apsveicam!

2018./2019.m.g.

02.01.2019. Atzinības raksts Daugavpils Stropu pamatskolai - attīstības centram par aktīvu izglītības portāla Uzdevumi.lv izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu

01.10.2018. Pateicības raksts Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centra skolotājam, konkursa "Pedagoģiskās meistarības balva 2018" laureātam Jurijam Deņisovam par sasniegumiem, īstenojot 2017./2018.m.g. metodisko prioritāti "Izglītības iestādes un vietējas sabiedrības savstarpējās un sadarbības veicināšana"

2017./2018.m.g.

28.02.2018. Pateicība Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centram par piedalīšanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!"

15.05.2018. GODA RAKSTS skolas komandai par izciliem sasniegumiem Latvijas skolēnu 71.spartakiādē dambretē un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu

25.04.2018. Diploms Lindai Mačuļskai par I. vietu un Atzinības raksts Angelīnai Vasiļjevai par panākumiem pilsētas atklātajā vizuālās mākslas olimpiādē

25.04.2018. Pateicība Tatjanai Tulovskai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 14.atklātajai mājturības un tehnoloģiju olimpiādei "Mēs - Latvijas simtgadei" (tekstila tehnoloģijas) un Atzinība 6.kl. skolniecei Karinai Makaļenkinai par veiksmīgāko mājas darbu.

05.04.2018. Diploms FESTIVĀLA "NĀC LĪDZAS!" ZELTA LAUREĀTS skolas deju grupai 

05.04.2018. Diplomi Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centram, Jevgenijam Butorinam un skolas deju grupas skolēniem (1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums) par teicamu māksliniecisko sniegumu XXII integratīvajā mākslas festivālā "Nāc līdzās!"

05.04.2018. Diplomi Tatjanai Mihejevai un skolēnu ansamblim (1.pielikums, 2.pielikums) par teicamu māksliniecisko sniegumu XXII integratīvajā mākslas festivālā "Nāc līdzās!"

07.03.2018. Pateicības raksti Maksimam Fadejevam un Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra komandai matemātiskajā pēcpusdienā "Skaitļa π svētki"

23.02.2018. Pateicības raksts Daugavpils logopēdiskajai internātpamatskolai - attīstības centram par Skaļas lasīšanas sacensības organizēšanu skolā.

19.02.2018. Pateicības raksts Tatjanai Tulovskai par digitālo metodisko atbalsta materiālu mājturības un tehnoloģiju skolotājiem "Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem 1. un 2. daļu" izveidošanu.

18.02.2018. Diplomi par I.vietu, diplomi par II.vietu, diplomi par III. un IV.vietu klasiskās dambretēs.

01.02.2018. Diploms Darjai Ivanovai par II.vietu un diploms Jolantai Fjodorovai par II.vietu mājtūrības un tehnoloģiju 19.valsts olimpiādes 8.-9.klašu skolēniem 2.posmā.

23.01.2018. Pateicība par aktīvu dalību Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētā zīmējumu konkursā "Policijas supermašīna"

14.12.2018. Pateicība par aktīvu piedalīšanos bērnu zīmējumu konkursā "Uzzīmē savu suni!"
07.12.2017. Diploms par III.vietu un pateicība interaktīvajā spēlē "Jaunais pētnieks" 5.klašu skolēniem.

19.10.2017. Pateicības: skolotājai Ramonai Reiziņai par skolēnu sagatavošanu pilsētas konkursam "Mācies mācīties" us skolas komandai par piedalīšanos.

19.10.2017. Diploms par II.vietu pilsētas konkursā - spēlē "EKO matemātika" 6.kl. komandai un pateicība Tatjanai Tulovskai par atbalstu skolēniem. 

16.10.2017. Diploms par izcīnīto I.vietu Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu sacensībās Dambretes spēlē 2002.gadā dzimušajiem un jaunākiem skolēniem

05.10.2017. Tamara Fadejeva attended Professional Development Workshop "School Inclusion", which took place in Bratislava, Slovakia, 5.-8. October 2017.  Certificate

05.10.2017.  Pateicības raksti Olgai Lasmanei, Ilzei Zeilišai un Ilonai Geriņai konkursā "Pedagoģiskās meistarības balva 2017"

2016./2017.m.g.

24.05.2017. Diploms par III.vietu 3.b kl. komandai pilsētas konkursā "Mana Latvija"

18.05.2017. Pateicība Tatjanai Tulovskai par audzināšanas jomas popularizēšanu, vadot atklātos pasākumus Daugavpils pilsētas skolu.

17.05.2017. Pateicības raksts skolotājam Jurijam Deņisovam par aktīvu dalību sporta skolotāju MA darbā, piedalīšanos Daugavpils pilsētas sacensībās un pasakumos, veselīga dzīvesveida popularizēšanu 2016./2017.m.g.

16.05.2017. Pateicības raksts Tatjanai Tulovskai, diploms par I.vietu, diploms par II.vietu pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "Gadalaiki - ziema".

16.05.2017. Pateicība 8.kl. skolēniem Viktoram šafranovičam, Kamilai Čubrevičai, Margaritai Staņai, Markam Kristiānam Krilovam un skolotājam Ilmāram Trokšam - Traško par piedalīšanos konkursā ģeogrāfijā "Eiropa.Zini vai mini"

15.05.2017. Pateicības raksts skolotājai Žannai Bukovskai par skolēnu sagatavošanu pilsētas vizuālās mākslas olimpiādei. Diploms par I.vietu, Diploms par II.vietu, Atzinības raksts

10.05.2017. Diploms par izcīnīto III.vietu Daugavpils pilsētas skolēnu sporta sacensībās futbolā 2003. - 2004.gadā dzimušajiem zēniem

05.04.2017. Pateicības Tatjanai Tulovskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 18.valsts olimpiādei un Jekaterinai Smertjevai par dalību olimpiādē.

08.02.2017. 64 lauciņu dambretes, skolotājs Josifs Ročko. Diplomi par I.vietu, Diploms par II.vietu, Diplomi par III.vietu, Diplomi par IV.vietu.

02.04.2017. Pateicības raksts Ilzei Zeilišai par skolēnu sagatavošanu Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltītajam pilsētas pasaku konkursam

13.01.2017.  Pateicība Ilzei Zeilišai par pilsoniskuma un labestības veicināšanu, rosinot skolēnus piedalīties pilsētas konkursā "Daugavpils lepnums 2016"

31.10.2016. Pateicības raksts Jurijam Deņisovam par meistarklases vadīšanu

Pilsētas atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti 2016.g. (2.vieta un atzinības, skolotāja Tatjana Tulovska)

2015./2016.m.g.

Diploms par teicamu maksliniecisko sniegumu XX Integratīvajā mākslas festivāla Nāc līdzās!

Diploms festivāla zelta laureāts Daugavpils logopēdiskās skolas deju grupai "Inter&Nuts"

Tituls "IEDVESMES SPĀRNI" skolotājam Jevgenijam Butorinam

Diploms par 1.vietu mājturības un tehnoloģiju konkursā "Stils un mode - skolnieces skats"

Pateicības raksts par piedalīšanos Daugavpils pilsētas spēlē - konkursā "Skaitļa π svētki"

Pateicība par piedalīšanos pilsētas konkursā "Erudīts"

Pateicība eseju un zīmējumu konkursā "Daugavpils lepnums 2015"

Diploms par I vietu eseju un zīmējumu konkursā "Daugavpils lepnums 2015"

Pilsētas konkurss - spēle "Ciemos pie Zinīša", nominācija "Visradošākā komanda"

Diploms par III vietu Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē

Diploms par II vietu dambretes spēlē

Pateicības raksts par piedalīšanos interaktīvajā spēlē "Jaunais pētnieks"

Pateicības par piedalīšanos Jāzepa Juhneviča godināšanas turnīrā 2015

2013./2014.m.g.

Atzinība par sasniegumiem 10.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "Gadalaiki - pavasaris"

Atzinība, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Atzinības raksti par panākumiem mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

Pateicība par aktīvu dalību Latgales novada sākumskolas skolēnu zīmējumu konkursā "Es biju teātrī"

Pateicība par veiksmīgu līdzdalību projekta "Mēs rakstām sevi Dziesmu svētkos"

Pateicība par audzekņu sagatavošanu mazo izpildītāju festivālā "Pīks un Pīka"

Diploms par izcilu sniegumu mazo izpildītāju festivālā "Pīks un Pīka"

Diploms par III vietu pasaku ilustrāciju konkursā
Diploms DLIAC  tautas deju kolektīvam

Diploms "Nāc līdzās!" laureātam Oskaram Grigorjevam