Pieredzes apmaiņas seminārs

07.01.2019.

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja Daugavpils Universitātes studentiem pieredzes apmaiņas semināru "Bērncentrētās mācību vides nodrošināšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām"

„Mūžu dzīvo, mūžu mācies...”

2018.gada 10.decembrī Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja pieredzes apmaiņas semināru par tēmu "Bērncentrētās mācību vides nodrošināšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām". Semināru apmeklēja Daugavpils Universitātes studenti un pasniedzēji.

Pieredzes apmaiņas semināru atklāja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra metodiķe, logopēde Ilona Valentanaviča ar pasākuma galvenā mērķa aktualizēšanas jautājumu par to, kā atpazīt un savlaicīgi sniegt nepieciešamu atbalstu izglītojamām ar speciālām vajadzībām.

Seminārā uzstājās Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagogi J.Deņisovs, D.Amosova, L.Li, V.Martinova, G.Upenika un O.Karkina.

Sporta pedagogs Jurijs Deņisovs uzstājās par tēmu “Delnas un pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšanas loma bērna runas un valodas traucējumu korekcijā”. Pedagogs sniedza teorētiskās zināšanas par tēmu. Studentiem un pasniedzējiem piedāvāja pašiem sajust vingrinājumu kopumu, mēģinot izpildīt tos fiziski.

Sporta pedagoģe D.Amosova, sniedzot teorētiskās ziņāšanas par tēmu “Elpošanas nozīme bērna attīstībā”, atzīmēja to, ka elpošanas vingrinajumi veicina pareizas runas veidošanu bērniem, kuriem ir runas traucējumi. Studenti bija motivēti informācijas saņemšanai, interesējās par elpošanas vingrinājumu izpildīšanas laiku un biežumu. Par vingrinājumu kopumu, to aprakstu un instrukcijām. Pedagoģe piedāvāja izpildīt vingrinājumus arī praktiski. Studenti parādīja savu aktivitāti un izrādīja lielu interesi par vingrojumiem. Praktiskā nodarbības laikā studenti interesējās par līdzsvara un koordinācijas attīstīšanas vingrojumiem, kuri nostiprina izglītojamo vestibulāro aparātu, kurus var izmantot stundas laikā, lai noņemtu skolēnu muguras pārslogojuma spiedzi.

Skolas logopēde V.Martinova uzstājās par tēmu “Mūsdienīga pieeja izglītojamo runas un valodas korekcijā stostīšanās gadījumos”. Logopēde sniedza zināšanās par stostīšanās cēloņiem. Tika stāstīts par traucējuma pazīmēm. V.Martinova deva priekšstatu par to, kā savlaicīgi atpazīt traucējumu un nodrošināt atbalsta pasākumus gan bērnam, gan viņa vecākiem, gan pedagogiem.

Skolas logopēde L.Li iepazināja studentus ar izglītojamo runas un valodas traucējumu VSNA (valodas sistēmas nepietiekamu attīstīšanās) un uzstājās par tēmu “Izglītojamo ar VSNA II – III pakāpes runas elpošanas veidošana. Darbs ar BOS (bioloģiskās saites veidošanas sistēmas) aparatūru”. Tika dots priekšstats par traucējuma pazīmēm un cēloņiem. Logopēde dalījās ar savu darba pieredzi, izmantojot aparatūru, strādājot ar bērniem, kuriem ir elpošanas problēmas runas veidošanā. Pedagoģe parādīja bioloģiskās atpakaļ saites veidošanas sistēmu (BOS), kurš spēlē lielu lomu izglītojamo relaksējoši – diafragmālas elpošanas formēšanā un elpošanas attīstīšanā, gan veidošanas procesā.

Pasākuma gaitā tika apskatīti metožu un darba paņēmienu dažādība stundas vadīšanas procesā. Tika dots priekšstats par to, kā mērķtiecīgi organizēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām mācību vidi, kurā skolēns veido un īsteno savas zināšanas un prasmes tā, lai pateicoties pareizi organizētajam pedagoga darbam, sasniegtu gan zināšanas, gan prieku no ikdienas mācību procesa.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja G.Upenika uzstājās par tēmu “Obligātā pamatizglītības programmā iekļauto ķīmijas priekšmeta tēmu apgūšana un nostiprināšana, papildmateriālu un atbalsta materiālu izmantošana mācību vielas nostiprināšanai”. Pedagoģe dalījās ar savu darba pieredzi, stāstīja par ķīmijas priekšmeta tēmām, par priekšmeta pasniegšanas specifiku, pedagoģiskām darba metodēm un paņēmieniem ķīmijas stundu organizēšanā skolēniem ar speciālām vajadzībam. Studentiem bija iespēja iepazīties ar didaktiskā materiāla daudzveidību un dažādību.

Pieredzes apmaiņas semināra nobeigumā skolas psiholoģe O.Karkina piedāvāja studentiem un universitātes docētājiem  praktisku nodarbību “Uzslava – laimes “potēšana” bērnam”. Psiholoģe deva priekšstatu par izglītojamo ar speciālām vajadzībām īpatnībām gan personībā, gan raksturā, gan uzvedībā, gan mācīšānās procesā. Katram semināra dalībniekam tika doti materiāli par to, kā var atzīmēt katra izglītojamā darbu un ieguldījumu mācību procesā, lai katrs bērns sajustu savu nozīmīgumu, pilnvērtību un neatkārtojamību gan starp vienaudžiem klasē, gan mācību iestādē, gan dzīvē.

Semināra dalībnieki pateicās par pasākuma interesantu organizēšanu, par to, ka Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra speciālisti regulāri dalās ar savām zināšanām un darba pieredzi.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra administrācija un pedagogi ir gandarīti par ciešu sadarbību ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem un studentiem, kuri vienmēr ir gaidīti mūsu izglītības iestādē.

Rakstu sastādīja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra  izglītības metodiķe, logopēde Ilona Valentanaviča