Projektu nedēļa skolā

Projektu nedēļa 2018./2019.m.g.

23.04 – 26.04.19

“Mūsu novads Latvijā”

Klase

Tēma

1.pap.

 

Latgales daba

1.a pam.

 

Mūsu tuvākā apkārtne

1.b pam.

 

Būsim pieklājīgi

1.c

 

Latgales daba  

2.a

 

Apceļo Latgali

2.b

 

Mūsu dabas bagātības un to saudzēšana

     1.-3., 4.-5.,

         6.-8.s

Mēs iepazīstam pasauli

 

3.a

 

Dzimtas sakņu apzināšana, manas dzimtas koks

3.b

 

Kultūras vietas Daugavpilī

4.a

 

Nozīmīgas vietas Daugavpilī

4.b

 

Dzīvnieku pasaule apkārt mums

5.a, 6.a

 

Profesijas mūsu novadā

5.b

 

Latgale – zilo ezeru zeme   

6.b

 

Slavenie latgaliešu cilvēki. J.Rainis

7.a, 8.a

Sportiskais randiņš Latgalē

 

7.b

Mana pilsēta 

 

8.b

 

Mans pils Daugavpils

9.a

 

Latgales amatnieki dabas pētītāji

9.b

Lauku tūrisms Latgalē

 

9.-10.s

Jaunas attīstības iespējas bērniem Daugavpilī

 Projektu nedēļa 2017./2018.m.g.

“Es savai skolai esmu praktisks”

 

Projektu nedēļas fotogrāfijas 

Klase

Tēma

Skolotāji

1.a pap.

 

Mazie pētnieki

I.Zeiliša, S.Kistere

1.b pap.

 

Reiz dzīvoja burti

L.Tomaševska, N.Kuzņecova, R.Sisojeva

1.a pam.

 

Darinām spēles skolai

V.Jefimova, R.Januzis,

M.Svarinska

1.b pam.

 

Daba ap mums

O.Kiseļova, K.Kozlovska

2.a

 

Praktiskas lietas klasei 

R.Reiziņa, R.Ivbule

2.b

 

Būsim pieklājīgi

R.Sisojeva, A.Kutjuna

2.-3.s

Esi aktīvs, nesēdi uz vietas

D.Fedosejeva, S.Davidova

 

3.a

 

Mēs radoši

I.Geriņa, I.Beļusova

3.b

 

Sensorās takas darbnīca

I.Trokšs-Traško, A.Ļvova

4.a

 

Labie darbiņi mūsmājās

B.Mukāne, M.Vasalauskiene

4.b

 

Pasaule apkārt mums

N.Kuzņecova, K.Meļnika

4., 5., 7.s

 

Esi aktīvs, nesēdi uz vietas

J.Limonova, V.Ratiņa

5.a

 

Radoša spēle “Izzini Latviju!”

N.Ponomarjova, I.Locika

5.b

 

Izveido sevi pats!

O.Lasmane, Ž.Bukovska, N.Sokolova

6.a

Mobilais telefons – ienaidnieks vai draugs?

A.Berjoza, D.Amosova, D.Butorins

 

6.b

Manas skolas vēsture

Foto/video

N.Duļķeviča, O.Borisovs

 

7.a

 

Praktiķis - arhitekts

E.Vilcāns, J.Deņisovs, M.Fadejevs

7.b

 

Vecāko klašu skolēnu loma/palīdzība svešvalodu apguvē jaunāko klašu skolēniem spēles formā

A.Vasiljevs, I.Rogoža, V.Koževņikovs

8.a

Iepazīsti Latviju darbojoties radoši

I.Urbanoviča, A.Streikuse, I.Trokšs-Traško,

8.b

Ķīmisko elementu simboli

V.Koževņikovs, S.Siliņeviča, G.Upenika

9.

 

Es ienāku sabiedrībā

O.Dribinceva, T.Tulovska, T.Skripko

8.,9.,11.s

 

Dāvana absolventam

E.Dedele, L.Ivanova, N.Golubeva

 

Projektu nedēla 2016./2017.m.g. 

(20.02.2017. - 24.02.2017.) 

 Avīze "Pozitīvas pārmaiņas manā klasē"

Projektu nedēļa 2015./2016.m.g. (15.02.-19.02.2016.)

Skolā es esmu drošībā, esmu atbildīgs un cienīts.

Klase

Tēma

Skolotāji

1.a pap.

Esmu atbildīgs par savu izskatu un higiēnu.  

Ramona Reiziņa

Rasma Ivbule

1.b pap.

Mācība par drošību pasakās.  

Raisa Sisojeva

Antoņina Kutjuna

1.a pam.

 

Es un mēs un viss ap mums.   

Ilona Geriņa

Natālija Ponomarjeva

1.b pam.

Mūsu skolā es jūtos kā mājās.   

Inna Trokšs-Traško

Alla Ļvova

1.-2.surdo

Mūsu mazākie draugi. 

Svetlana Davidova

Daina Fedosejeva

2.a

Cieņa ģimenā, skolā, sabiedrībā.  

Svetlana Latiškeviča

Marija Vasalauskiene

2.b

Grāmatas - mūsu labākie draugi.   

Nadežada Kuzņecova

Kristīne Meļnika

3.a

Es  varu!   

 Ilze Zeiliša

Olga Išimova

3.b

Laimīgs alfabēts. 

Olga Lasmane

Teresa Kozlovska

3.- 5.surdo

Mūsu mazākie draugi. 

Jeļena Limonova

Valentīna Ratiņa

Deniss Butorins

4.a

Mēs atbildīgi par tiem, kurus pieradinājām.   

Maija Svarinska

Ingrīda Beļusova

4.b

Pasaka – dzīve mācība bērniem.  

Žanna Andrejeva

Nataļja Duļkeviča

Oļegs Borisovs

5.a

Ko es zinu par drošību internetā.   

Edgars Vilcāns

Nataļja Hvostova

Maksims Fadejevs

Tatjana Mihejeva

5.b

Drošība sabiedriskās vietās. 

Aleksejs Vasiļjevs

Vladimirs Koževņikovs

Irina Rogoža

6.a

Skola – drošības un cieņas pils.   

Alla Berjoza

Inna Urbanoviča

Agita Streikuse

6.b

Uzvedības noteikumi skolā un sabiedrībā. 

Valentīna Iļjina

Vladimirs Koževņikovs

Svetlana Siliņeviča

7.

Esi drošs skolā.

Olga Dribinceva

Kristina Kozlovska

Tatjana Skripko

Ilmārs Trokšs-Traško

8.a

Atbildība, cieņa un drošība mākslas pasaulē.  

Juris Bleidelis

Sandra Kistere

Daina Amosova

8.b

Šodienas atbildība profesijas izvēlē – dzīves kvlitātes, stabilitātes un drošības ķīla nakotnē.  

Ludmila Tomaševska

Žanna Bukovska

Jurijs Deņisovs

9.a

Darba drošība, atbildība un cieņa darbojoties ar dabaszinību ierīcēm.   

Ināra Locika

Ritvars Januzis

Galina Upenika

9.b

Drošība, atbildība un cieņa skolā un sabiedriskajā dzīvē.   

Ludmila Demida

Olga Kiseļova

Tatjana Tulovska

Jevgenijs Butorins

6-7-9.surdo

Drošība publiskā vietā. 

Edīte Dedele

Nataļja Golubeva