Publikācijas

25.05.2016. XX Integratīvā māksalas festivāla "Nāc līdzās" laureāti 2016.gadā http://www.naclidzas.lv/projekti/nac-lidzas-laureati-gadu-gaita

01.09.2016. Zinību diena 2016./2017. m.g. http://www.dliac.lv/zinibu-diena-2016.-2017.-m.g.

02.09.2016. Mācību nodarbības pedagoģiem žestu valodas apguvei. http://www.dliac.lv/macibu-nodarbibas

08.09.2016. Sveika mana mīļā skola! http://www.dliac.lv/sveika-mana-mila-skola

19.09.2016. Apsveicam mūsu skolēnus dambretē! http://www.dliac.lv/apsveicam-2, http://www.grani.lv/sport/72754-shashisty-i-shahmatisty-borolis-za-pobedu.html

23.09.2016. Bioloģijas nedēļa un Ražas svētki 2016./2017. m.g.  http://www.dliac.lv/razas-svetki-2016.-2017.-m.g.

24.09.2016. Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa. http://www.dliac.lv/starptautiska-nedzirdigo-nedela

26.09.2016. Nedzirdīgo diena nosvinēta! http://www.lns.lv/lat/?doc=15318

27.09.2016. Vispasaules nedzirdīgo cilvēku nedēļa. http://www.dliac.lv/vispasaules-nedzirdigo-cilveku-nedela

11.10.2016. DLIAC pedagoģes oktobrī ciemojās pie Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra kolēģēm. http://www.dliac.lv/dliac-pedagoges-oktobri-ciemojas-pie-rezeknes-internatpamatskolas-–-attistibas-centra-kolegem

18.10.2016. “Vecāku klubs”- „Beznosacījuma mīlestība. Prasme pieņemt bērnu ar īpašām vajadzībām”. http://www.dliac.lv/vecaku-klubs-2

19.10.2016. Skolas komanda uzvarēja Daugavpils pilsētas skolēnu dambretes sacensībās. http://www.gorod.lv/novosti/274546-shashisty-logopedicheskoi-shkoly-internata-vyigrali-komandnyi-chempionat-goroda

http://www.dliac.lv/daugavpils-logopediskas-internatpamatskolas---attistibas-centra-skoleni-uzvareja-daugavpils-pilsetas-skolenu-dambretes-sacensibas

20.10.2016.  Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs oktobrī viesojās Jelgavas 1. speciālā skolā. http://www.dliac.lv/daugavpils-logopediska-internatpamatskola-%E2%80%93-attistibas-centrs-oktobri-viesojas-jelgavas-1.-speciala-skola

24.10.2016. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs organizēja Daugavpils Universitātes studentiem pieredzes gūšanas semināru. http://www.dliac.lv/pieredzes-gusanas-seminars

03.11.2016. Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem. http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/gatavojoties-latvijas-valsts-svetkiem,

http://www.dliac.lv/Media/Default/BlogPost/Pieredzes%20apmaiņas%20seminārs.pdf

16.11.2016. Apsveicam mūsu dambretes čempionus! http://www.gorod.lv/novosti/275392-shashisty-logopedicheskoi-shkoly-vyigrali-prizy-na-chempionate-latgalii

17.11.2016. Pilsonības nedēļa. http://www.dliac.lv/pilsonibas-nedela

17.11.2016.  DLIAC pedagogu APU programmas ieviešana skolā turpinājums. http://www.dliac.lv/dliac-pedagogu-apu-programmas-ieviesana-skola-turpinajums

05.12.2016. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs ieguva statusu Veselību veicinoša izglītības iestāde. http://www.dliac.lv/daugavpils-logopediska-internatpamatskola---attistibas-centrs-ieguva-statusu-veselibu-veicinosa-izglitibas-iestade

13.12.2016. Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas- attīstības centra pieredzes apmaiņas seminārs BI koordinatoriem., http://www.dliac.lv/daugavpils-logopediskas-internatpamatskolas--attistibas-centra-pieredzes-apmainas-seminars-bi-koordinatoriem

13.12.2016. Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra Apaļais galds “Mācību pēctecība”.http://www.dliac.lv/daugavpils-logopediskas-internatpamatskolas-–-attistibas-centra-apalais-galds-“macibu-pecteciba”

19.12.2016. "Vecāku kluba" pasākums “Piepildīsim māju ar Ziemassvētku aromātiem!” http://www.dliac.lv/“piepildisim-maju-ar-ziemassvetku-aromatiem-”

19.12.2016. "Māmiņu skolas" pasākums „Ziemassvētku mājas aromāts”. http://www.dliac.lv/„ziemassvetku-majas-aromats”

27.01.2017. Daugavpils Logopēdu un speciālo pedagogu Metodiskās apvienības pieredzes gūšanas brauciens uz Rēzekni. http://www.dliac.lv/daugavpils-logopedu-un-specialo-pedagogu-metodiskas-apvienibas-pieredzes-gusanas-brauciens-uz-rezekni

24.02.2017. Projektu nedēļas avīze. http://www.dliac.lv/Media/Default/BlogPost/Avize_2017_papild.pdf

06.03.2017. “Darbs dara darītāju!” http://www.dliac.lv/“darbs-dara-daritaju-”

07.03.2017. "Mitoloģija un metaforas. Kā zemapziņa pārvalda mūsu dzīvi". http://www.dliac.lv/mitologija-un-metaforas.-ka-zemapzina-parvalda-musu-dzivi

30.03.2017. Atvērto durvju diena. http://www.dliac.lv/atverto-durvju-diena

20.03.2017. Skolas APU komanda organizēja relaksācijas pasākumu pedagogiem. http://www.dliac.lv/skolas-apu-komanda-organizeja-relaksacijas-pasakumu-skolas-pedagogiem

20.03.2017. Matemātikas un fizikas nedēļas avīze. http://www.dliac.lv/Media/Default/BlogPost/Matem_ned_2017.pdf

23.03.2017. Pasaules ūdens dienai veltīts pasākums. http://www.dliac.lv/pasaules-udens-dienai-veltits-pasakums

23.03.2017. Turcijas studenti apmeklēja skolu. http://www.dliac.lv/turcijas-studenti-apmekleja-skolu

29.03.2017. Apsveicam! XXI Integratīvais mākslas festivāls “Nāc līdzās!” Latgalē! http://www.dliac.lv/apsveicam-4

29.03.2017. Daugavpils pilsētas atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki – ziema”. http://www.dliac.lv/gadalaiki

11.04.2017. Zelta laureāta tituls 2017. gadā Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas deju grupa “Inter&Nats” ar deju “Vikingi Daugavas krastos”. http://www.naclidzas.lv/jaunumi/nac-lidzas-lielkoncerta-laureati-2017

20.04.2017. “Nāc līdzās” Lielkoncerts. http://www.dliac.lv/“nac-lidzas”-lielkoncerts

20.04.2017. "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" konference. http://www.dliac.lv/atbalsts-pozitivai-uzvedibai-konference

20.04.2017. Latgales reģiona matemātikas olimpiāde. http://www.dliac.lv/latgales-regiona-matematikas-olimpiade

20.04.2017. Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem ”Fizmix Eksperiments”. http://www.dliac.lv/latvenergo-koncerna-erudicijas-konkurss-8.-un-9.-klasu-skoleniem-”fizmix-eksperiments”

02.05.2017. Logopēdiskā nedēļa “Mana Dzimtene ir Latvija!” http://www.dliac.lv/mana_dzimtene

09.05.2017. Karjeras veidošanas pasākums“Es un mans laiks” http://www.dliac.lv/“es-un-mans-laiks”

15.05.2017. Mūzikas un mākslas nedēļa. http://www.dliac.lv/muzikas-un-makslas-nedela

Maijs 2017. Zelta laureāta tituls 2017. gadā Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas deju grupa “Inter&Nats” ar deju “Vikingi Daugavas krastos”. "Nāc līdzās"Lielkoncerts foto Kristiana DSC_0216, DSC_0221, DSC_0225, DSC_0230, DSC_0232, DSC_0235, DSC_0242. http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-lielkoncerts-2017#lg=1&slide=93

Maijs 2017. Nāc līdzās! Lielkoncerts 2017 http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-lielkoncerts-2017#lg=1&slide=45

05.06.2017. Par projektu "Mēs gribam būt kopā!" http://www.lns.lv/lat/projekti/_mes_gribam_but_kopa_/?doc=16269

Maijs 2017. "Arī Daugavpilī mācās skolēni ar dzirdes traucējumiem". https://www.lns.lv/lat/jaunumi/avize__kopsoli_/?doc=12421

01.06.2017. "Šodiena skatās rītdienā". http://www.dliac.lv/sodiena-skatas-ritdiena