Tikšanās ar Valsts policijas inspektoru

25.02.2019.

Šī gada 18.februāri Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā skolas sociālais pedagogs 3 klases skolēniem organizēja tikšanās ar Valsts policijas inspektoru J.Zaharsu ar mērķi atkārtot bērna pienākumus un atbildību ne tikai skolas teritorijā, bet arī pa ceļu uz skolu un mājās.

            Bērniem tika paskaidrots kā uzvesties nelaimes gadījumos un bīstamās situācijās. Ka svarīgi klausieties vecākus, kur griezties pēc palīdzības un, kā pašiem uzvesties sabiedriskajās vietas.

            Diskusijā aprunātas arī aktuālas tēmas par ugunsgrēkiem, par atbildību par savam mantām (velosipēdiem un telefoniem), par drošību internētā, par atbildību par savu rīcību un uzvedības normām.

            Bērni ar lielu interesi klausījās un aktīvi piedalījās diskusijās.

Valsts policijas inspektors pasākuma beigās uzdāvināja katram bērnam radošu spēli “Policijas mašīna” un rokas grāmatiņas skolotājiem un bērniem “Veikla zaķēna dzimšanas diena”

 

Rakstu sastādīja skolas sociālais pedagogs N.Hvostova