Tradīcijas

 • Zinību diena (brauciens uz Vienības laukumu)
 • Lāčplēša dienas pasākumi
 • Latvijas Republikas valsts dibināšanas dienas svinēšana
 • Ziemassvētkiem veltīts svinīgs pasākums
 • Meteņu dienas jautrības
 • Lieldienu svinēšana
 • Mācību priekšmetu nedēļas
 • Konkurss „Talantu fabrika”
 • Veselības dienas
 • Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu izstrādājumu izstāde un atskaites koncerts
 • Projektu nedēļa
 • Piedalīšanās festivālā "Nāc līdzās"
 • Karjeras dienu pasākumi
 • Bērnu dzimšanas dienu svinēšana
 • Pēdējā zvana svētki
 • Izlaiduma svētki